Vervoer en reiskostenvergoedingen

Senioren moeten altijd onderling het vervoer en de daaraan verbonden kosten regelen met uitzondering van landelijke competities en wedstrijden. vervoer.jpg
Voor de jeugd moet het vervoer van en naar wedstrijden door de ouders onderling geregeld worden.
Vóór iedere competitie worden de ouders in de gelegenheid gesteld met elkaar kennis te maken waarbij de speelschema's worden uitgereikt.
Daarna is het mogelijk het vervoer met elkaar te organiseren.

Voor de competitiewedstrijden geldt de volgende reiskostenregeling.
Ieder competitie spelend jeugdlid betaalt per jaar (2 competities) 15 euro aan reisgeld, te voldoen middels de november nota.
Aan het einde van de competitie worden, indien gewenst, de gereden kilometers vergoed à € 0,18 per kilometer.

Voor de toernooien is geen regeling van toepassing.
Uitzondering hierop zijn landelijke toernooien ( Ranglijsttoernooien, NJM) indien buiten de provincie Limburg gespeeld ( à € 0,18 per km).
Per toernooi is de maximale te vergoeden  auto’s het aantal deelnemers gedeeld door 3.
( bv:  3 deelnemers is 1 auto. 4 deelnemers zijn 2 auto’s ).