Organisatie

Bestuur

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:
Vacature

Penningmeester:
Bram Hunnekens (06-12909249)
 

Secretaresse:
Monique Kusters (06-23173927)

Bestuurslid:
Max Dautzenberg
 

Bestuurslid:
Frans Dorssers

Bestuurslid:
Joris van Eekeren

Bestuurslid:
Mariëlle Lemmen

Bestuurslid:
Bas Zelen
 

bestuur.jpg

Technische commissie

De volgende taken worden door de technische commissie uitgevoerd:
- samenstelling trainingsgroepen.
- organiseren van trainingen
- samenstelling van competitieteams.
- bezochte toernooien
- begeleiding toernooien.
- clubkampioenschappen jeugd
- Sport expresse
- clubkampioenschappen voor recreanten
- recreantentoernooi

Heeft u als lid vragen en/of problemen op dit gebied dan kunt u altijd contact opnemen met een van bovengenoemde personen.

De technische commissie bestaat uit:

Eddy Everearts
Jeroen Vercoulen
Frans Dorssers
Max Dautzenberg
 

Akties en Sponsorcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de inbreng van extra financiële middelen.
Deze commissie doet dit door acties op te zetten, sponsors te zoeken enz.

De Akties en Sponsorcommissie bestaat uit:

Paul Jacobs
Frank Schers
Vacature
 

Ledenwervingscommissie

De taak van de ledenwervingscommissie is het organiseren van ledenwerf acties.

De ledenwervingscommissie bestaat uit:

Enkele vacatures

Pius Park

TTV Fortus neemt actief deel aan de stichting Piuspark.

Zie rubriek: Nieuws/Pius Park

Contactpersoon:
 
Joris van Eekeren
Bas Zelen
Wim Vercoulen
 
 
 
 
team.jpg
 

Onderhoudscommissie

Omdat wij als vereniging beschikken over een accommodatie welke ons eigendom is, heeft de onderhoudscommissie een belangrijke taak.
Zowel binnen als aan de buitenkant van het gebouw dragen zij zorg voor het onderhoud.

De Onderhoudscommissie bestaat uit:

Wouter Goossens
Kees van de Berkmortel
Bram Hunnekens
Frans Dorssers
Wim Vercoulen
Joris van Eekeren

Activiteitencommissie

activiteitencommissie.jpg

Deze commissie houdt zich bezig met alle activiteiten welke niet direct of totaal niets met tafeltennis te maken hebben.

Enkele van deze activiteiten zijn:

  • barbecue
  • feestavond
  • jeugdkamp
  • diverse toernooien
  • jeugdactiviteiten
  • spek de kas

De taak van de jeugdcommissie is vooral de wensen, problemen, gedachten etc. kenbaar te maken en daar waar mogelijk op inspelen. Zij vormen een klankbord van en naar de jeugd.

De activiteitencommissie bestaat uit:

Pieter van Lier
Jeffrey Cox
vacature
 

LK Commissie

Al sinds 2005 organiseert TTC Panningen '74 - TTV Fortus met succes de Limburgse kampioenschappen. Dit met dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

De commissie LK bestaat uit:

Joris van Eekeren
Eddy Everearts
Jeroen Vercoulen

Kantine Commissie

Sporten gaat vaak samen met op z'n tijd een natje en een droogje.
Vandaar dat ook de kantinecommissie een niet onbelangrijke taak vervult.
Zij zorgen voor de voorraad van drank, tosti's, snoep, en alle andere denkbare versnaperingen welke op zowel toernooien alsook op de diverse trainingsavonden genuttigd worden.
Van ieder senior lid wordt verwacht dat ze minimaal 1 keer per half jaar kantinedienst draaien.
Hiervoor wordt een kantinerooster opgesteld. Vele handen maken licht werk.

De kantinecommissie bestaat uit:

Marielle Lemmen
Wim Vercoulen