Contributie

Contributie1.jpgDe contributiebedragen voor onze vereniging zijn als volgt:

   * leden t/m 17 jaar           €   85,00 per jaar
   * leden vanaf 18 jaar       € 100,00 per jaar

Starters worden junior vanaf het moment van spelen competitie of toernooien.
De peildatum voor de leeftijd is 1 januari, of 1 juli van het half  jaar waarover u contributie betaald.

In mei ontvangt U de nota van:  eerste helft contributie, eerste helft competitiebijdrage en toernooigelden.
In november ontvangt U de nota van: tweede helft contributie, tweedehelft competitiebijdrage en reiskosten ( jeugd ).
Studenten die door studie niet in de gelegenheid zijn om te trainen betalen 50 % van de contributie.


Alle kosten worden uitsluitend via automatische incasso geïnd.
Omdat sommige gelden achteraf worden berekend, kan het zijn dat U na afmelding nog een nota ontvangt.